template_dir = 'site/'; $tpl->compile_dir = 'tmp/'; $tpl->compile_check = true; $tpl->debugging = false; //pobieranie id $id=getId($_GET['id']); $s=getId($_GET['s']); $idTab = explode("-",$s); //$tab['nr_polki']= $idTab[count($idTab)-2]; //menu podstron $menu = $load->getModel('menu'); $tpl->assign("menu", $menu->getMenu()); //stale $tpl->assign("const", $const); //top logo if(file_exists($const['top2'].'/'.$idTab['0'].'.htm') && !empty($idTab['0'])) { $tpl->assign("top", $const['top2'].'/'.$idTab['0'].'.htm'); }else { $tpl->assign("top", 'animacja/index.htm'); } // REKLAMA $reklama = $load->getModel('reklama'); //linki $tpl->assign("linki", $reklama->get("0")); //linki banerowe reklama $tpl->assign("banery", $reklama->get("1")); //moduly banerowe $tpl->assign("modulyBanerowe", $reklama->get("2")); //GIELDA //menu gielda $gielda = $load->getModel('gielda'); $tpl->assign("menuGielda", $gielda->getMenuGielda()); //ladowanie 1 newsa $news = $load->getModel('menu'); $tpl->assign("news", $news->getAktualnoscNew()); //switch glowny content switch ($id) { case 'podstrona': $podstrona = $load->getModel('menu'); $tpl->assign("podstrona", $podstrona->getPodstrona($idTab['0'])); $tpl->assign("site", $tpl->fetch("podstrona.tpl")); break; case 'ogloszeniaZagroda': $podstrona = $load->getModel('gielda'); $tpl->assign("gielda", $podstrona->getGielda($idTab['0'], "1")); $tpl->assign("site", $tpl->fetch("ogloszenia.tpl")); break; case 'ogloszenie': $podstrona = $load->getModel('gielda'); $tpl->assign("gieldaa", $podstrona->getOgloszenie($idTab['0'])); $tpl->assign("site", $tpl->fetch("ogloszenie.tpl")); break; case 'ogloszenia': $podstrona = $load->getModel('gielda'); $tpl->assign("gielda", $podstrona->getGielda($idTab['0'], "0")); $tpl->assign("site", $tpl->fetch("ogloszenia.tpl")); break; case 'dodajOgloszenie': //$podstrona = $load->getModel('gielda'); $tpl->assign("gielda", $gielda->getMenuGielda()); $tpl->assign("site", $tpl->fetch("formularz.tpl")); break; case 'dodajWpis': $podstrona = $load->getModel('menu'); if($podstrona->dodajWpis()) { $tpl->assign("komentarz", "Wpis do księgi gości dodano."); }else { $tpl->assign("komentarz", "Danych nie dodano. Sprawdź czy wpisałeś wszystkie dane lub spróbuj ponownie poźniej."); } $tpl->assign("site", $tpl->fetch("komentarz.tpl")); break; case 'ksiegaGosci': $podstrona = $load->getModel('menu'); //$tpl->assign("aktualnosc", $podstrona->getKsiega($idTab['0'])); $tpl->assign("komentarz", $podstrona->getKsiega()); $tpl->assign("site", $tpl->fetch("ksiega.tpl")); break; case 'dodajOgloszenieBaza': $podstrona = $load->getModel('gielda'); //$tpl->assign("gielda", $podstrona->getGielda("1", $idTab['0'])); $tpl->assign("komentarz", $podstrona->dodajOgloszenieBaza("0", "0")); $tpl->assign("site", $tpl->fetch("komentarz.tpl")); //$tpl->assign("site", $tpl->fetch("ogloszenia.tpl")); break; case 'galeria': $podstrona = $load->getModel('menu'); $tpl->assign("podstrona", $podstrona->getPodstrona($idTab['0'])); $tpl->assign("foto", $podstrona->getGallery($idTab['0'])); $tpl->assign("site", $tpl->fetch("galeria.tpl")); break; case 'aktualnosci': $podstrona = $load->getModel('menu'); $tpl->assign("aktualnosci", $podstrona->getAktualnosci($idTab['0'])); $tpl->assign("czy", "1"); $tpl->assign("site", $tpl->fetch("aktualnosci.tpl")); break; case 'realizacje': $podstrona = $load->getModel('menu'); $tpl->assign("realizacje", $podstrona->getRealizacje($idTab['0'])); $tpl->assign("site", $tpl->fetch("realizacje.tpl")); break; case 'aktualnosc': $podstrona = $load->getModel('menu'); $tpl->assign("aktualnosc", $podstrona->getAktualnosc($idTab['0'])); $tpl->assign("komentarz", $podstrona->getKomentarz($idTab['0'])); $tpl->assign("czy", "1"); if(file_exists($const['aktualnosci']."/".$idTab['0'].".jpeg")) //if(file_exists("zdjecia/aktualnosci/31.jpeg")) { $tpl->assign("zdjecie", "1"); } $tpl->assign("site", $tpl->fetch("aktualnosc.tpl")); break; case 'realizacja': $podstrona = $load->getModel('menu'); $tpl->assign("realizacja", $podstrona->getRealizacja($idTab['0'])); $tpl->assign("site", $tpl->fetch("realizacja.tpl")); break; case 'dodajKomentarz': $podstrona = $load->getModel('menu'); if($podstrona->dodajKomentarz($idTab['0'])) { $tpl->assign("komentarz", "Komentarz dodano."); }else { $tpl->assign("komentarz", "Komentarza nie dodano. Sprawdź czy wpisałeś wszystkie dane lub spróbuj ponownie poźniej."); } $tpl->assign("site", $tpl->fetch("komentarz.tpl")); break; case 'dodajKomentarz': $podstrona = $load->getModel('menu'); if($podstrona->dodajKomentarz($idTab['0'])) { $tpl->assign("komentarz", "Komentarz dodano."); }else { $tpl->assign("komentarz", "Komentarza nie dodano. Sprawdź czy wpisałeś wszystkie dane lub spróbuj ponownie poźniej."); } $tpl->assign("site", $tpl->fetch("komentarz.tpl")); break; case 'wyslijWiadomosc': $podstrona = $load->getModel('mailing'); $tpl->assign("komentarz", $podstrona->sendMail()); $tpl->assign("site", $tpl->fetch("komentarz.tpl")); break; case 'search': $podstrona = $load->getModel('menu'); $slowo=getId($_POST['szukaj']); $tpl->assign("search", $podstrona->search($slowo)); $tpl->assign("site", $tpl->fetch("search.tpl")); break; default: $podstrona = $load->getModel('menu'); $row=$podstrona->getHome(); switch($row['typ']) { case 'aktualnosci': $tpl->assign("aktualnosci", $podstrona->getAktualnosci($row['idMenu'])); $tpl->assign("site", $tpl->fetch("aktualnosci.tpl")); break; case 'podstrona': $tpl->assign("podstrona", $podstrona->getPodstrona($row['idMenu'])); $tpl->assign("site", $tpl->fetch("podstrona.tpl")); break; case 'galeria': $tpl->assign("podstrona", $podstrona->getPodstrona($row['idMenu'])); $tpl->assign("foto", $podstrona->getGallery($row['idMenu'])); $tpl->assign("site", $tpl->fetch("galeria.tpl")); break; } /*default: $podstrona = $load->getModel('menu'); $tpl->assign("aktualnosci", $podstrona->getAktualnosci("28")); $tpl->assign("site", $tpl->fetch("aktualnosci.tpl"));*/ } $tpl->display('index.tpl'); ?>