Ogłoszenia


POLITYKA JAKOSCI

Realizacje

Nasza drukarnia „ARMMi” zakończyła w październiku 2010 r. realizację dużego projektu pt. „Zakup maszyny drukującej Speedmaster SM 74 6+lakier - priorytetem niezbędnym do podniesienia jakości usług i wzrostu konkurencyjności współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. W ramach zrealizowanego projektu oddano również do użytku nowy budynek drukarni. Uroczyste otwarcie miało miejsce 29.10.2010 r.

Maszyna 6 - kolorowa + lakier Speedmaster SM 74 to maszyna posiadająca innowacyjne rozwiązania technologiczne znane i stosowane w Polsce poniżej 2 lat i ma pierwsze zastosowanie w regionie. Maszyny tego typu są stosowane na wysoko rozwiniętych zachodnich rynkach usług poligraficznych. Sprzęt ten spełnia najwyższe standardy technologiczne tej klasy urządzeń, dostępnych na rynku światowym. Nie bez znaczenia jest wysoka jakość druku, jaką można osiągnąć dzięki tej maszynie. Zakup  zaowocował następującymi zmianami w naszej firmie: skrócił się czas niezbędny na wykonanie zleceń dla klientów, zmniejszyło się zużycie materiałów ( farb, środków do mycia maszyny, podłoży tj. papierów, kartonu. Wyeliminowaliśmy z pracy drukarni część procesów technologicznych, w czasie których powstawały dotychczas błędy; możliwość zastosowania CTP i CiP 4 usprawniło przepływ informacji o produkcie ( etykiecie) w obrębie drukarni. Przejmujemy nowy, szeroki zakres druku etykiet w 6 kolorach z możliwością pokrywania lakierem dyspersyjnym, wybiórczym. Zmniejszamy zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie odpadów, zmniejsza się  zużycie energii w przeliczeniu na jednostkowy produkt. Mamy szansę na obniżenie cen etykiet. Zakup maszyny o wysokim stopniu automatyzacji wyposażonej w systemy: szybkiego pasowania, automatycznego ustawiania profili farbowych, zdalny system sterowania registrami: radialnym, aksjalnym i diagonalnym powoduje, że czas niezbędny na druk niskonakładowego zlecenia został skrócony z dotychczasowych 4-5 godzin do 10-15 minut. Tu nie ma konieczności wielokrotnego mycia maszyny. Efekt ten jest możliwy dzięki zastosowaniu w maszynie automatu wbudowanego w urządzenie. Ponadto dzięki zastosowaniu cyfrowego systemu sterowania urządzeniami możliwe jest rozdzielenie procesu przygotowania druku ( ustawienia maszyny do druku) od czynności typowo obsługowych tj zmiany płyt, mycia. Rozdzielenie tych procesów pozwala na wykonanie ich jednocześnie, a nie jak dotychczas jeden po drugim. Drukarnia otrzymuje zlecenia w postaci cyfrowego pliku graficznego. Dzięki możliwości połączenia nowoczesnej maszyny z zewnętrznym najnowocześniejszym systemem składu komputerowego można ograniczyć czynności do przyjęcia płyt od zewnętrznego wykonawcy , założenia płyt na maszynie, kontroli ustawień maszyny i druk. Tymczasem najbardziej pracochłonne i czasochłonne ustawienie maszyny, zostaje wykonane automatycznie. Innowacyjnym rozwiązaniem technologicznym jest nowe centrum Prinect Press center, system kontroli jakości Prinect Axis Control, zmodyfikowany system prowadzenia powietrza na wykładaniu, wyposażenie maszyny w kurtyny świetlne, integracja w nowym panelu obsługowym wszystkich elemntow obsługujących, dotyczących ustawiania powietrza, zwiększenia ilości podawania środka zwilżającego, ustawienia pieca. Maszyna Speedmaster SM 74 z myślą o zastosowaniu najlepszych nowatorskich rozwiązań została zaprojektowana z uwzględnieniem 3 podstawowych zagadnień:

- ochrony środowiska i zapewnienia wysokiego standardu BHP w całej drukarni, z położeniem nacisku na ergonomię,

- trwałości i uzyskiwania w produkcji wysoko jakościowych powtarzalnych wyrobów poligraficznych

- szybkości operowania maszyną i uzyskiwania doskonałych wyników ekonomicznych.

Dla realizacji tych celów maszyna zbudowana jest tak, aby obsługiwać ją z podłogi, a sterowanie nią odbywało się z każdego dowolnego miejsca. Pełna automatyzacja maszyny ogranicza do minimum ilość czynności manualnych sprowadzających się do komunikacji z komputerem poprzez dwa ekrany dotykowe. Pełna kontrola wszystkich czynności znacznie przekracza znormalizowane wymagania Unii Europejskiej, a maszyna posiada certyfikaty CE i GS. Do rozwiązań nowatorskich w maszynie należą:

-zastosowanie pneumatyki do sterowania zapewnia trwałość podzespołów i parametrów drukowych maszyny,  eliminuje wszystkie siłowe czynności obsługi oraz zapewnia powtarzalność wykonywanych czynności,

- specjalna budowa kałamarzy farbowych z dzieloną segmentowo listwą farbową uniemożliwia wycieki farby, co ma miejsce w innych maszynach,

- dla uzyskania powtarzalności produkcji i dużej trwałości cylindrów drukowych są one plazmowo napylane specjalnymi substancjami,

- zautomatyzowane zakładanie form drukowych,

- automatyczne mycie,

- zdalne sterowanie kałamarzami farbowymi,

- zastosowanie CIP 4 w połączeniu nawet już z zewnętrznym systemem CtP

- unikalny zespół 4 rozwiązań, który wspólnie zastosowany jest w stanie wyeliminować bolączki tradycyjnego druku: paskowanie, szablonowanie,

- nakładanie paletowe umożliwiające szybkie i bezpośrednie ustawianie palety z papierem pod głowice nakładacza maszyny podwyższające ergonomię pracy operatora

- nowy system nadmuchu w głowicy nakładacza,

- specjalne pokrycia cylindrów mające odporność na środki chemiczne i korozję umożliwiają pełne zautomatyzowane mycie cylindrów dociskowych

- specjalne samoczyszczące pokrycie progów łapek stabilizujących trzymanie arkusza podwyższa elastyczność w narządzaniu kolejnych prac wykonywanych na papierach , kartonach o różnej grubości,

 - przestawianie registru diagonalnego realizowane przez zmianę pozycji cylindra przekazującego. Rozwiązanie to eliminuje konieczność stosowania cylindrach formowych napędów elektrycznych znanych z podwyższonej awaryjności.

 

W 2007 r. zakończyliśmy  realizację projektu inwestycyjnego " Zakup maszyny fleksograficznej w celu wzrostu konkurencyjności małego przedsiębiorstwa" w ramach Programu Operacyjnego ZPORR na lata 2004-2006; priorytetu Rozwój Lokalny; działania 3.4: Mikroprzedsiębiorstwa. Efektem realizacji zadania jest uruchomienie maszyny fleksograficznej 8 - kolorowej OFEM + 1 kolor przeznaczonej do zadruku folii, papieru z roli . Maszyna dzięki ilości kolorów jest w stanie sprostać wysokim wymogom każdego naszego klienta. 

W 2006 r. udało nam się zrealizować w ramach tego samego Programu Operacyjnego inny projekt inwestycyjny " Zakup maszyn do drukarni offsetowej". Przewidywał on zakup do naszego mikroprzedsiebiorstwa dwóch podstawowych maszyn: gilotyny i 4 kolorowej maszyny drukującej. Realizacja zadania spowodowała rozszerzenie zakresu wykonywanych przez nas usług o drukowanie etykiet, folderów, gazetek, ulotek, dyplomów. Projekt miał duży wpływ na stworzenie na obszarze wiejskim trwałych miejsc pracy, zarówno dla mężczyzn jak i kobiet.

Komunikat

Komunikat
Nasza drukarnia "ARMMi" zakończyła w październiku 2012 r. realizację kolejnego projektu unijnego pt. "Rozszerzenie zakresu usług drukarni poprzez zakup maszyn poligraficznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw.

Certyfikat ISO

Linki

Drukarnia cyfrowa, offsetowa, naświetlarnia oraz lakierowanie. Druk cyfrowy: etykiety, ulotki, foldery, druk fleksograficzny. łódź, Wieluń, Bełchatów, Częstochowa, Sieradz, Działoszyn, Pajęczno, Pabianice, Piotrków, Kępno, Wieruszów, łask, Zduńska Wola. ARMMI