Ogłoszenia


POLITYKA JAKOSCI

O firmie

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ARMMI - kliknij

Nasza firma powstała 25.08.2005 r. Mamy za sobą okres 7 - letniej działalności, gdzie pierwsze produkty: druki, wizytówki wyszły z naszej drukarni pod koniec września 2005 r. Realizacja projektów unijnych w latach 2006-2007 pozwoliła nam na zakup między innymi 4-kolorowej maszyny offsetowej, 9- kolorowej maszyny fleksograficznej oraz szeregu drobnych maszyn i urządzeń na potrzeby introligatorni. Dzięki temu poszerzyliśmy wachlarz naszych usług o druk etykiet, plakatów, folderów, gazetek, ulotek, dyplomów, katalogów, a także zadruk folii pod mrożonki. Wyremontowaliśmy niewielki budynek na potrzeby drukarni. Stworzyliśmy również własną naświetlarnię, dzięki czemu nie musieliśmy już korzystać z usług zewnętrznych na terenie Łodzi. Koncepcja realizacji kolejnego projektu zrodziła się, gdy nasi główni odbiorcy rozpoczęli wymianę szaty graficznej etykiet. Zmieniające się warunki zewnętrzne niejako wymusiły na nas konieczność poprawy pozycji konkurencyjnej firmy. Realizacja projektu:
Zakup maszyny drukującej Heidelberg Speedmaster SM 74 6+lakier-priorytetem niezbędnym do podniesienia jakości usług i wzrostu konkurencyjności?

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa pozwoliła nam poprzez zakup innowacyjnej technologii wzmocnić swoją pozycję na rynku usług poligraficznych, poprawić kondycję przedsiębiorstwa, wprowadzić nowe produkty, dokonać znaczącego kroku na drodze dalszego rozwoju. W ten sposób zapewniamy swoim klientom bezpieczeństwo dostaw, wzrost efektywności, skrócenie czasu oczekiwania na realizację usługi. Maszyna Heidelberg SM 74 6+lakier to maszyna nowej generacji. Możemy na niej stosować lakierowanie wybiórcze. Zapewnia nam wysoką jakość druku. Projekt wspiera innowacyjne rozwiązania na rynku poligraficznym. Jednocześnie oddaliśmy do użytku nowoczesny budynek drukarni, spełniający wszelkie wymogi sanitarne, przeciwpożarowe, ochrony środowiska. Nowoczesna hala podzielona została na sektory produkcyjne: sektor produkcji offsetowej oraz sektor produkcji fleksograficznej. W ten sposób zapewniliśmy swoim pracownikom poprawę warunków pracy.

Pod koniec października 2012 r. zakończyliśmy realizację następnego projektu pn
"Rozszerzenie zakresu usług drukarni poprzez zakup maszyn poligraficznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. W ramach tego projektu zakupiliśmy nowy automat sztancujący oraz urządzenie tnąco-grawerujące do wykonywania pojedynczych wzorów opakowań. Pozwoliło nam to wejść na rynek z nową ofertą usług w postaci pudełek pod kasze, róże...

Komunikat

Komunikat
Nasza drukarnia "ARMMi" zakończyła w październiku 2012 r. realizację kolejnego projektu unijnego pt. "Rozszerzenie zakresu usług drukarni poprzez zakup maszyn poligraficznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw.

Certyfikat ISO

Linki

Drukarnia cyfrowa, offsetowa, naświetlarnia oraz lakierowanie. Druk cyfrowy: etykiety, ulotki, foldery, druk fleksograficzny. łódź, Wieluń, Bełchatów, Częstochowa, Sieradz, Działoszyn, Pajęczno, Pabianice, Piotrków, Kępno, Wieruszów, łask, Zduńska Wola. ARMMI